Contact

Secretaris NVM Rotterdam
Cor Willemse
E-mail: secretaris@modelbouwersrotterdam.nl

Voorzitter NVM Rotterdam
Jan Snoeij
Voor meer informatie mail naar: info@modelbouwersrotterdam.nl

Penningmeester NVM Rotterdam
Jan Walpot
E-mail: walpotjan@gmail.com

Algemeen bestuurslid NVM Rotterdam
Klaas Schouten
Victor van den Berg

Algemene vragen

Voor algemene vragen kunt u mailen naar: info@modelbouwersrotterdam.nl

Postadres:
NVM. afd. Rotterdam
Kadoelermeer 35
3068 KE Rotterdam

Telefoon : 0104202617

Postgiro 2252136, t.n.v. NVM, afd. Rotterdam te Giessenburg
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40345464 te Rotterdam

Bezoekadres (uitsluitend tijdens clubavonden)
Buurthuis De Wel
Bongerd 2a
2906VK Capelle aan den IJssel